.

HÌNH THÀNH DỰ ÁN

Quảng Trị từng là chiến trường ác liệt và chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong chiến tranh. Gần 40 năm sau chiến tranh và hơn 20 năm đổi mới

Xem tiếp
.

MỤC TIÊU DỰ ÁN

Xây dựng các nội dung, kế hoạch hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn hàng năm và lồng ghép vào quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

VẤN ĐỀ SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

Nâng cao năng lực điều phối, hợp tác thực hiện các hoạt động bom mìn của tỉnh Quảng Trị với sự phối hợp của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan

.

TRUNG TÂM HÀNH ĐỘNG BOM MÌN TỈNH QUẢNG TRỊ

Thành lập Trung tâm hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị

HOTLINE: 0901 941 941

 


Tai nạn và Nạn nhân

Dữ liệu về Tai nạn và Nạn nhân bom mìn sau chiến tranh chủ yếu lấy từ các cuộc khảo sát của Dự án RENEW thực hiện vào năm 2002, 2005 và 2010. Trước đó, không có điều tra khảo sát về Tai nạn và Nạn nhân bom mìn. Bên cạnh đó, tổ chức CPI có những hoạt động hỗ trợ nạn nhân và cũng tập hợp danh sách nạn nhân riêng cho hoạt động của mình. Trong 5 năm trở lại đây, Hội chữ thập đỏ Quảng Trị cũng có hoạt động hỗ trợ nạn nhân và có những điều tra riêng trong địa bàn hoạt động.
Từ khi thành lập Cơ sở Dữ liệu Khắc phục hậu quả chiến tranh của tỉnh, Dự án DBU đã tập hợp, đối chiếu dữ liệu từ các nguồn dữ liệu trên và tích hợp vào cơ sở dữ liệu tập trung.


Giáo dục Truyền thông

Theo định nghĩa của IMAS (2009), Giáo dục Nguy cơ Bom mìn (MRE) là những hoạt động nhằm giảm thiểu nguy cơ thương vong do mìn và các vật nổ sót lại sau chiến tranh bằng cách nâng cao nhận thức của nam giới, phụ nữ, trẻ em tùy theo nhóm nguy cơ, vai trò và nhu cầu khác nhau của họ, và thúc đẩy thay đổi hành vi, bao gồm tuyên truyền thông tin cho cộng đồng, giáo dục và tập huấn, liên lạc cộng đồng phục vụ hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn …

 

 


Hỗ trợ nạn nhân
Theo định nghĩa của IMAS (2004), Hoạt động hỗ trợ Nạn nhân (Victims Assistance / Survivor Assistance) là tất cả sự viện trợ, hỗ trợ, cứu trợ, xoa dịu và giúp đỡ cho những nạn nhân (bao gồm cả nạn nhân bom mìn còn sống sót) nhằm mục đích giảm thiểu những ảnh hưởng tức thời và lâu dài về mặt tinh thần và thể chất của tai nạn gây ra bi kịch cho họ.

 


Khảo sát

Hoạt động Khảo sát bao gồm Khảo sát phi kỹ thuật và Khảo sát kỹ thuật. Theo định nghĩa của IMAS (2013), hoạt động này là sự tập hợp và phân tích dữ liệu (không sử dụng can thiệp kỹ thuật hoặc có sử dụng những can thiệp kỹ thuật thích hợp) về sự hiện diện, chủng loại, phân bổ và môi trường xung quanh của một khu vực ô nhiễm bom mìn vật nổ, để xác định tốt hơn vị trí có sự hiện diện của ô nhiễm bom mìn vật nổ và những vị trí không ô nhiễm, nhằm hỗ trợ việc xác định ưu tiên giải phóng đất và những quy trình ra quyết định thông qua cung cấp các bằng chứng.

 


Rà phá bom mìn

Theo định nghĩa của IMAS (2013), trong hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, thuật ngữ “Rà phá bom mìn” nói đến những nhiệm vụ hay hoạt động nhằm đảm bảo sự gỡ bỏ và/hoặc phá hủy tất cả mối nguy hiểm từ bom mìn vật nổ sót lại sau chiến tranh trên một khu vực xác định và đến một độ sâu xác định. Ở Quảng Trị, bên cạnh “rà phá hiện trường cố định” với một diện tích đất, rất nhiều những hoạt động gom nhặt phá hủy lưu động (EOD) đã được thực hiện để nhanh chóng gỡ bỏ hay phá hủy bom mìn vật nổ sau chiến tranh được phát hiện trên mặt đất và do người dân địa phương báo cáo.


Phát triển sau rà phá

Phát triển sau rà phá đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, được người dân cũng như chính quyền quan tâm, nâng cao hiệu quả của việc rà phá bom mìn trên một khu vực xác định. Một số tổ chức như SODI, MAG, PTVN…  đã có những hỗ trợ trong việc lập làng tái định cư, xây dựng những công trình phúc lợi trên những vùng đất ô nhiễm bom mìn đã được rà phá.

Quảng Trị hưởng ứng Ngày thế giới nâng cao nhận thức về bom mìn và hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn 4/4
Cập nhật: 4/4/2022
Tối 3/4/2022, tại Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh Quảng Trị, Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Trị tổ chức sự kiện “Ngày thế giới nâng cao nhận thức về bom mìn và hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn 4/4” với chủ đề “Chung tay phòng, chống bom mìn, vật liệu nổ vì an toàn và sức khỏe cộng đồng”.

Giải Chạy trực tuyến hưởng ứng ngày Thế giới nâng cao nhận thức về bom mìn 4/4/2022 (28/3/2022)
Hội nghị sơ kết chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 và định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021 -2025 sáng 17/2 tại Hà Nội. (17/2/2022)
Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị tri ân các anh hùng liệt sỹ (27/7/2021)

 

Hình ảnh Hoạt động về Khắc phục hậu quả chiến tranh

Đối tác