.

HÌNH THÀNH DỰ ÁN

Quảng Trị từng là chiến trường ác liệt và chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong chiến tranh. Gần 40 năm sau chiến tranh và hơn 20 năm đổi mới

Xem tiếp
.

MỤC TIÊU DỰ ÁN

Xây dựng các nội dung, kế hoạch hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn hàng năm và lồng ghép vào quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

VẤN ĐỀ SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

Nâng cao năng lực điều phối, hợp tác thực hiện các hoạt động bom mìn của tỉnh Quảng Trị với sự phối hợp của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan

.

TRUNG TÂM HÀNH ĐỘNG BOM MÌN TỈNH QUẢNG TRỊ

Thành lập Trung tâm hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị

HOTLINE: 0901 941 941

 

Sự an toàn của gia đình bạn và cộng đồng phụ thuộc vào sự lên tiếng của bạn khi phát hiện ra bom mìn. Sự thật đáng buồn là hiện tại nhiều nơi tại tỉnh Quảng Trị vẫn còn bị ô nhiễm bom mìn và vật liệu chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh Việt Nam kết thúc. Điều này đe dọa cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn, hãy thông báo cho chúng tôi khi bạn phát hiện ra bom mìn vật nổ.

Khi bạn gửi báo cáo phát hiện bom mìn, có nghĩa là bạn đang giúp cộng đồng của mình phục hồi. Dựa vào báo cáo của bạn, các tổ chức hành động bom mìn sẽ lập kế hoạch hỗ trợ và xử lý công việc hiệu quả nhất có thể.

Để báo cáo, vui lòng bấm vào đây.

Đừng bao giờ đặt bản thân bạn vào tình thế nguy hiểm khi cố gắng tìm kiếm bom mìn để báo cáo!

Khi chúng tôi xác minh báo cáo của bạn, các thông tin sẽ được hiển thị lên bản đồ.

 

Hình ảnh Hoạt động về Khắc phục hậu quả chiến tranh