.

HÌNH THÀNH DỰ ÁN

Quảng Trị từng là chiến trường ác liệt và chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong chiến tranh. Gần 40 năm sau chiến tranh và hơn 20 năm đổi mới

Xem tiếp
.

MỤC TIÊU DỰ ÁN

Xây dựng các nội dung, kế hoạch hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn hàng năm và lồng ghép vào quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

VẤN ĐỀ SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

Nâng cao năng lực điều phối, hợp tác thực hiện các hoạt động bom mìn của tỉnh Quảng Trị với sự phối hợp của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan

.

TRUNG TÂM HÀNH ĐỘNG BOM MÌN TỈNH QUẢNG TRỊ

Thành lập Trung tâm hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị

HOTLINE: 0901 941 941

Giới thiệu * Hình thành Dự án

Quá trình hình thành dự án

Từ năm 1996, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị (lúc đó là Phòng Đối ngoại) được UBND tỉnh giao nhiệm vụ là đầu mối, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan điều phối các chương trình hoạt động bom mìn nhân đạo quốc tế trong tỉnh. Từ đó đến nay, có nhiều tổ chức phi chính phủ đã và đang hợp tác với tỉnh triển khai các hoạt động bom mìn nhân đạo, bao gồm: Dự án RENEW, Norwegian People’s Aid (NPA); Mine Advisor Group (MAG); Danish Demining Group (DDG); Solidarity International (SODI) ; APOPO; Peace Trees Việt Nam (PTVN); Clear Path International (CPI); Catholic Relief Services (CRS), Hội Chữ thập đỏ tỉnh…

Trên thực tế, mỗi tổ chức hoạt động theo quy chuẩn riêng và thiếu sự phối hợp, nhiều khi xảy ra tình trạng chồng chéo nhau trong hoạt động khắc phục bom mìn.

Năm 2013, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị và Quỹ viện trợ nhân dân Na Uy hợp tác triển khai dự án Đơn vị Cơ sở Dữ liệu về Hoạt động Khắc phục hậu quả chiến tranh tại Quảng Trị (DBU) được thành lập với chức năng chủ yếu là đầu mối tiếp nhận và cung cấp thông tin cho các đối tác và đề xuất nhiệm vụ. Có thể nhận thấy rằng DBU là một công cụ hỗ trợ cho việc điều phối.

Thành công của DBU sau 2 năm hoạt động đã tạo tiền đề cho Dự án “Thành lập Trung tâm Điều phối Khắc phục hậu quả chiến tranh tỉnh Quảng Trị” (LWCC). Về mặt hoạt động, DBU được lồng ghép vào LWCC và trở thành một bộ phận kỹ thuật trực thuộc LWCC. Sau 3 năm hoạt động, LWCC đã hoàn thiện cơ chế điều phối giữa các tổ chức và đối tác trong hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, góp phần tăng cường hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện dự án “Thành lập Trung tâm điều phối khắc phục hậu quả chiến tranh”

Ngày 12/2/2015, UBND tỉnh Quảng Trị đã ký Quyết định số 319/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án “Thành lập Trung tâm điều phối khắc phục hậu quả chiến tranh tỉnh Quảng Trị”. Dự án này được viện trợ bởi Quỹ viện trợ nhân dân Na Uy.

Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị (QTMAC) được thành lập sẽ là cơ quan tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Khắc phục hậu quả  bom mìn sau chiến tranh tỉnh về chương trình, chính sách, kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn dài hạn, trung hạn và ngắn hạn và triển khai có hiệu quả các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh. QTMAC là mô hình Trung tâm Hành động bom mìn đầu tiên ở cấp địa phương tại Việt Nam.

 

KHI PHÁT HIỆN BOM MÌN

HÃY GỌI HOẶC NHẮN TIN THEO CÚ PHÁP "BM"

ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

0901 941 941

Hình ảnh Hoạt động về Khắc phục hậu quả chiến tranh