.

HÌNH THÀNH DỰ ÁN

Quảng Trị từng là chiến trường ác liệt và chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong chiến tranh. Gần 40 năm sau chiến tranh và hơn 20 năm đổi mới

Xem tiếp
.

MỤC TIÊU DỰ ÁN

Xây dựng các nội dung, kế hoạch hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn hàng năm và lồng ghép vào quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

VẤN ĐỀ SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

Nâng cao năng lực điều phối, hợp tác thực hiện các hoạt động bom mìn của tỉnh Quảng Trị với sự phối hợp của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan

.

TRUNG TÂM HÀNH ĐỘNG BOM MÌN TỈNH QUẢNG TRỊ

Thành lập Trung tâm hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị

HOTLINE: 0901 941 941


Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ:
Làng Trẻ em Trên hết (Kids First), Đường Lý Thường Kiệt, Khu phố 9
Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 
Điện thoại: 0233 3595 111; Fax: 0233 3595 222

Email: qtmac.dbu.quangtri@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------

Phản hồi hoặc Đăng ký để nhận Bản tin

 

Thông tin liên lạc của bạn

Phản hồi của bạn

 

Hình ảnh Hoạt động về Khắc phục hậu quả chiến tranh