.

HÌNH THÀNH DỰ ÁN

Quảng Trị từng là chiến trường ác liệt và chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong chiến tranh. Gần 40 năm sau chiến tranh và hơn 20 năm đổi mới

Xem tiếp
.

MỤC TIÊU DỰ ÁN

Xây dựng các nội dung, kế hoạch hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn hàng năm và lồng ghép vào quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

VẤN ĐỀ SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

Nâng cao năng lực điều phối, hợp tác thực hiện các hoạt động bom mìn của tỉnh Quảng Trị với sự phối hợp của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan

.

TRUNG TÂM HÀNH ĐỘNG BOM MÌN TỈNH QUẢNG TRỊ

Thành lập Trung tâm hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị

HOTLINE: 0901 941 941

Thư viện * Phim

 

VIDEO MỚI NHẤT

Quản lý rủi ro bom mìn dài hạn ở Việt Nam

Tháng 12 năm 2017, GICHD đã tổ chức hội thảo về Quản lý rủi ro bom mìn dài hạn (LTRM) với Trung tâm Hành động Bom mìn Việt Nam tại Hà Nội. Hội thảo đã trình bày ba dự án đến các đại biểu quốc tế và Việt Nam. Cảm ơn sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh và Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc.

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC

Hình ảnh Hoạt động về Khắc phục hậu quả chiến tranh