.

HÌNH THÀNH DỰ ÁN

Quảng Trị từng là chiến trường ác liệt và chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong chiến tranh. Gần 40 năm sau chiến tranh và hơn 20 năm đổi mới

Xem tiếp
.

MỤC TIÊU DỰ ÁN

Xây dựng các nội dung, kế hoạch hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn hàng năm và lồng ghép vào quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

VẤN ĐỀ SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

Nâng cao năng lực điều phối, hợp tác thực hiện các hoạt động bom mìn của tỉnh Quảng Trị với sự phối hợp của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan

.

TRUNG TÂM HÀNH ĐỘNG BOM MÌN TỈNH QUẢNG TRỊ

Thành lập Trung tâm hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị

HOTLINE: 0901 941 941

Thư viện * Tài liệu

Kế hoạch hoạt động bom mìn các tổ chức và dự án tại Quảng Trị

STT Tiêu đề Nguồn Định dạng, kích thước Tải xuống
1 Kế hoạch hoạt động bom mìn năm 2018 BCĐ KPHQBM PDF, 1.2 MB  
2 Kế hoạch hoạt động bom mìn năm 2017 BCĐ KPHQBM PDF, 8.77 MB  

 

Chương trình hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị

STT Tiêu đề Nguồn Định dạng, kích thước Tải xuống
1 Giai đoạn 2016 - 2025 UBND Tỉnh PDF, 2.07 MB  

 

Hiện trạng tồn lưu ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam

STT Tiêu đề Nguồn Định dạng, kích thước Tải xuống
1 Báo cáo Hiện trạng tồn lưu ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam VNMAC PDF, 1.35 MB  

 

Hướng dẫn thông tin vật nổ

STT Tiêu đề Nguồn Định dạng, kích thước Tải xuống
1 Sổ tay Bom mìn vật nổ thường gặp sau chiến tranh ở Việt Nam (cập nhật năm 2019) LWCC-DBU PDF, 18.4 MB
2 Hướng dẫn cách tìm tên vật nổ trong IMSMA LWCC-DBU PDF, 288 KB
3 Ứng dụng Tra cứu Vật nổ (ERW Search - Beta version) QTMAC/DBU APK, 2 MB

 

Tài liệu Hướng dẫn Giáo dục phòng tránh bom mìn ở cấp tiểu học

STT Tiêu đề Nguồn Định dạng, kích thước Tải xuống
1 Lớp 1 CRS PDF, 1.5 MB
2 Lớp 2 CRS PDF, 1.5 MB
3 Lớp 3 CRS PDF, 1.3 MB
4 Lớp 4 CRS PDF, 1.3 MB
5 Lớp 5 CRS PDF, 1.2 MB
6 Sách tích hợp dành cho cán bộ quản lý và giáo viên CRS PDF, 2.4 MB
Hình ảnh Hoạt động về Khắc phục hậu quả chiến tranh