GIẢM THIỂU NGUY CƠ TỪ BOM MÌN VẬT NỔ SAU CHIẾN TRANH
HƯỚNG ĐẾN MÔ HÌNH TỈNH AN TOÀN

NỖ LỰC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN TẠI QUẢNG TRỊ

61.952

DIỆN TÍCH Ô NHIỄM BOM CHÙM (HA)

Là tổng diện tích các khoanh vùng khẳng định ô nhiễm bom chùm được xác định sau hoạt động khảo sát kỹ thuật

34.479

DIỆN TÍCH ĐẤT ĐƯỢC RÀ PHÁ (HA)

Là tổng diện tích đất đai được giải phóng khỏi ô nhiễm bom mìn vật nổ sau hoạt động rà phá.

820.261

SỐ BOM MÌN, VẬT NỔ ĐƯỢC XỬ LÝ

Là số bom mìn, vật nổ bao gồm bom chùm, mìn, và các vật nổ khác được phát hiện và hủy nổ an toàn

720.519

LƯỢT NGƯỜI ĐƯỢC NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ BOM MÌN

Là số lượt người nhận được giáo dục phòng tránh rủi ro bom mìn để chung sống an toàn trước khi đất đai được giải phóng hoàn toàn.

NỖ LỰC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN TẠI QUẢNG TRỊ

Các hợp phần hoạt động bom mìn

Hoạt động Khảo sát bao gồm Khảo sát phi kỹ thuật và Khảo sát kỹ thuật.

Theo định nghĩa của IMAS (2019), hoạt động này là sự tập hợp và phân tích dữ liệu (không sử dụng can thiệp kỹ thuật hoặc có sử dụng những can thiệp kỹ thuật thích hợp) về sự hiện diện, chủng loại, phân bổ và môi trường xung quanh của một khu vực ô nhiễm bom mìn vật nổ, để xác định tốt hơn vị trí có sự hiện diện của ô nhiễm bom mìn vật nổ và những vị trí không ô nhiễm, nhằm hỗ trợ việc xác định ưu tiên giải phóng đất và những quy trình ra quyết định thông qua cung cấp các bằng chứng.

Xem tiếp

Theo định nghĩa của IMAS (2013)

Trong hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, thuật ngữ “Rà phá bom mìn” nói đến những nhiệm vụ hay hoạt động nhằm đảm bảo sự gỡ bỏ và/hoặc phá hủy tất cả mối nguy hiểm từ bom mìn vật nổ sót lại sau chiến tranh trên một khu vực xác định và đến một độ sâu xác định. Ở Quảng Trị, bên cạnh “rà phá hiện trường cố định” với một diện tích đất, rất nhiều những hoạt động gom nhặt phá hủy lưu động (EOD) đã được thực hiện để nhanh chóng gỡ bỏ hay phá hủy bom mìn vật nổ sau chiến tranh được phát hiện trên mặt đất và do người dân địa phương báo cáo.

 

Xem tiếp

Theo định nghĩa của IMAS (2009)

Giáo dục Nguy cơ Bom mìn (EORE) là những hoạt động nhằm giảm thiểu nguy cơ thương vong do mìn và các vật nổ sót lại sau chiến tranh bằng cách nâng cao nhận thức của nam giới, phụ nữ, trẻ em tùy theo nhóm nguy cơ, vai trò và nhu cầu khác nhau của họ, và thúc đẩy thay đổi hành vi, bao gồm tuyên truyền thông tin cho cộng đồng, giáo dục và tập huấn, liên lạc cộng đồng phục vụ hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn …

Xem tiếp

Dữ liệu về Tai nạn và Nạn nhân bom mìn sau chiến tranh chủ yếu lấy từ các cuộc khảo sát của Dự án RENEW thực hiện vào năm 2002, 2005 và 2010. Trước đó, không có điều tra khảo sát về Tai nạn và Nạn nhân bom mìn. Bên cạnh đó, tổ chức CPI có những hoạt động hỗ trợ nạn nhân và cũng tập hợp danh sách nạn nhân riêng cho hoạt động của mình. Trong 5 năm trở lại đây, Hội chữ thập đỏ Quảng Trị cũng có hoạt động hỗ trợ nạn nhân và có những điều tra riêng trong địa bàn hoạt động. Từ khi thành lập Cơ sở Dữ liệu Khắc phục hậu quả chiến tranh của tỉnh, Đơn vị Cơ sở dữ liệu (DBU) đã tập hợp, đối chiếu dữ liệu từ các nguồn dữ liệu trên và tích hợp vào cơ sở dữ liệu tập trung.

Xem tiếp

Theo định nghĩa của IMAS (2004)

Hoạt động hỗ trợ Nạn nhân (Victims Assistance/Survivor Assistance) là tất cả sự viện trợ, hỗ trợ, cứu trợ, xoa dịu và giúp đỡ cho những nạn nhân (bao gồm cả nạn nhân bom mìn còn sống sót) nhằm mục đích giảm thiểu những ảnh hưởng tức thời và lâu dài về mặt tinh thần và thể chất của tai nạn gây ra bi kịch cho họ

Xem tiếp

Phát triển sau rà phá đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, được người dân cũng như chính quyền quan tâm, nâng cao hiệu quả của việc rà phá bom mìn trên một khu vực xác định. Một số tổ chức như SODI, MAG, PTVN… đã có những hỗ trợ trong việc lập làng tái định cư, xây dựng những công trình phúc lợi trên những vùng đất ô nhiễm bom mìn đã được rà phá.

Xem tiếp

hình ảnh hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn

NHÀ tài trợ và các đối tác
QTMAC tự hào là đối tác của nhiều tổ chức hoạt động bom mìn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã hỗ trợ cho hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh ở Quảng Trị.
https://scontent-hkg1-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/437962743_839132228260827_820286649499019366_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_eui2=AeEnQSyBYXe3b7AmKL6TeySXWavkaMKl7olZq-RowqXuiQBeFbzRa7AucTcnu7b5kjFgsNGRv5cHA1N4uT-5GhiV&_nc_ohc=jk4p_z6bjZIAb6u-Sok&_nc_ht=scontent-hkg1-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfDADF_0B1B_hGi4J48zoQz1j_rwQ8x4ZnDyK_FVyOlkfw&oe=662C90E1
Bài viết
Sáng ngày 17/04/2024, Ông Đinh Ngọc Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn Quảng Trị (QTMAC) đã tham dự Lễ khánh thành và bàn giao công trình Trường mầm non Triệu Thuận, huyện Triệu Phong. Đây là một công trình có ý nghĩa mà UBND huyện Triệu Phong đã được Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Hoa Kỳ tài trợ với tổng số tiền gần 12 tỉ đồng. Ngày 14/9/2022, QTMAC đã nhận được đề nghị từ UBND huyện Triệu Phong về việc hỗ trợ rà phá bom mìn, vật nổ để xây dựng công trình này. Sau khi nhận được đề nghị QTMAC đã điều phối tổ chức MAG triển khai nhiệm vụ rà phá. Tại thời điểm này do điều kiện thời tiết mưa lớn nên khu vực xây dựng bị ngập lụt, vì vậy QTMAC đã thống nhất với tổ chức MAG để điều chỉnh mẫu thử rà phá nhằm kịp bàn giao mặt bằng sạch BMVN cho đơn vị thi công. Công trình này được hoàn thành là nguồn động viên khích lệ to lớn đối với cô và trò tại ngôi trường này, các cháu có nơi học tập, sinh hoạt khang trang và an toàn hơn trong mùa mưa lũ. QTMAC và MAG rất vui mừng được tham dự Lễ bàn giao và góp một phần công sức để hoàn thành công trình có ý nghĩa này. Trân trọng cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ đã tài trợ để nâng cao năng lực cho QTMAC cũng như hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tại tỉnh Quảng Trị! --- On the morning of April 17, 2024, Mr. Dinh Ngoc Vu, Deputy Director of Quang Tri Mine Action Center (QTMAC) attended the Inauguration and Handover Ceremony of Trieu Thuan kindergarten in Trieu Phong district. This is a meaningful project that People's Committee of Trieu Phong district has been funded by the U.S. Indo-Pacific Command with a total amount of approximately 12 billion VND. On September 14, 2022, QTMAC received a request from the People's Committee of Trieu Phong district to support the clearance of explosive ordnance to build this school. After that, QTMAC coordinated and tasked MAG to conduct the clearance. At this time, the construction area was flooded due to the heavy rain, so QTMAC agreed with MAG to adjust the test piece to promptly hand over safe land to the construction organization. The completion of this project is a source of encouragement for teachers and students at this school. The students now have a more spacious and safer place to study and play during the rainy season. QTMAC and MAG are very pleased to attend the Inauguration and Handover Ceremony and contribute to the completion of this meaningful project. Sincere thanks to the US Government for funding to improve the capacity for QTMAC as well as supporting mine action activities in Quang Tri province!
Sáng ngày 17/04/2024, Ông Đinh Ngọc Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn Quảng Trị (QTMAC) đã tham dự Lễ khánh thành và bàn giao công trình Trường mầm non Triệu Thuận, huyện Triệu Phong. Đây là một công trình có ý nghĩa mà UBND huyện Triệu Phong đã được Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Hoa Kỳ tài trợ với tổng số tiền gần 12 tỉ đồng. Ngày 14/9/2022, QTMAC đã nhận được đề nghị từ UBND huyện Triệu Phong về việc hỗ trợ rà phá bom mìn, vật nổ để xây dựng công trình này. Sau khi nhận được đề nghị QTMAC đã điều phối tổ chức MAG triển khai nhiệm vụ rà phá. Tại thời điểm này do điều kiện thời tiết mưa lớn nên khu vực xây dựng bị ngập lụt, vì vậy QTMAC đã thống nhất với tổ chức MAG để điều chỉnh mẫu thử rà phá nhằm kịp bàn giao mặt bằng sạch BMVN cho đơn vị thi công. Công trình này được hoàn thành là nguồn động viên khích lệ to lớn đối với cô và trò tại ngôi trường này, các cháu có nơi học tập, sinh hoạt khang trang và an toàn hơn trong mùa mưa lũ. QTMAC và MAG rất vui mừng được tham dự Lễ bàn giao và góp một phần công sức để hoàn thành công trình có ý nghĩa này. Trân trọng cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ đã tài trợ để nâng cao năng lực cho QTMAC cũng như hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tại tỉnh Quảng Trị! --- On the morning of April 17, 2024, Mr. Dinh Ngoc Vu, Deputy Director of Quang Tri Mine Action Center (QTMAC) attended the Inauguration and Handover Ceremony of Trieu Thuan kindergarten in Trieu Phong district. This is a meaningful project that People's Committee of Trieu Phong district has been funded by the U.S. Indo-Pacific Command with a total amount of approximately 12 billion VND. On September 14, 2022, QTMAC received a request from the People's Committee of Trieu Phong district to support the clearance of explosive ordnance to build this school. After that, QTMAC coordinated and tasked MAG to conduct the clearance. At this time, the construction area was flooded due to the heavy rain, so QTMAC agreed with MAG to adjust the test piece to promptly hand over safe land to the construction organization. The completion of this project is a source of encouragement for teachers and students at this school. The students now have a more spacious and safer place to study and play during the rainy season. QTMAC and MAG are very pleased to attend the Inauguration and Handover Ceremony and contribute to the completion of this meaningful project. Sincere thanks to the US Government for funding to improve the capacity for QTMAC as well as supporting mine action activities in Quang Tri province!
22-04-2024
Xem tiếp
https://scontent-hkg1-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/438222866_836335765207140_8466566358531730707_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_eui2=AeH6j1J159QUHDNCF7w1Q8gTnIpR_9T1sTucilH_1PWxO9hExLDEn0nWWcvo2zbzPTV7F_fotFrOnjdtqLZsCyzl&_nc_ohc=6iFtbZHyc64Ab5GYEze&_nc_ht=scontent-hkg1-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfDWq1SjJHloKc5kHJ2UWZYW1Xac8Bupi14AjghrGYDg8Q&oe=662C771A
Bài viết
Ngày 17/04/2024, Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị (QTMAC) vinh dự được đón tiếp Trung tá Wei Yuan, Trưởng Văn phòng Hợp tác Quốc phòng (ODC), Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Bà Nguyễn Triều Thương – Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo khắc phục hẩu quả bom mìn đã chủ trì phiên làm việc. Đại diện QTMAC, ông Đinh Ngọc Vũ – Phó Giám đốc đã giới thiệu về mô hình, vai trò quản lý, điều phối và chức năng, nhiệm vụ của QTMAC, đồng thời cũng đã trao đổi về một số đề xuất, kiến nghị về hoạt động tập huấn, xây dựng năng lực và một số thách thức trong quá trình hoạt động của QTMAC. Qua đó, QTMAC mong muốn nhận được sự quan tâm và hợp tác trong nhiều lĩnh vực từ phía ODC. Trước đó, Trung tá Wei Yuan đã tham dự lễ cắt băng khánh thành trường mầm non Triệu Thuận, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong. Đây là một trong hai ngôi trường mầm non được ODC tài trợ kinh phí xây dựng trong thời gian gần đây sau khi QTMAC hỗ trợ điều phối thực hiện rà phá bom mìn thông qua tổ chức MAG. Trân trọng cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ đã tài trợ để nâng cao năng lực cho QTMAC cũng như hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tại tỉnh Quảng Trị! --- On April 17, 2024, Quang Tri Mine Action Center (QTMAC) was honored to welcome Lieutenant Colonel Wei Yuan, Head of the Office of Defense Cooperation (ODC), the U.S. Embassy in Vietnam. Ms. Nguyen Trieu Thuong - Director of Quang Tri Department of Foreign Affairs, Standing Deputy Head of the Provincial Mine Action Steering Committee chaired the meeting. On behalf of QTMAC, Mr. Dinh Ngoc Vu - Deputy Director introduced the model, management and coordination roles and functions of QTMAC. Also, he discussed some proposals on training, capacity development and several challenges QTMAC is facing during operations. Therefore, QTMAC looks forward to receiving attention and cooperation in many fields from ODC. This morning, Lieutenant Colonel Wei Yuan attended the inauguration ceremony of Trieu Thuan kindergarten in Trieu Thuan commune, Trieu Phong district. This is one of two kindergartens funded by ODC to build after QTMAC supported in coordinating and tasking MAG to conduct clearance. Sincere thanks to the US Government for funding to improve the capacity for QTMAC as well as supporting mine action activities in Quang Tri province!
Ngày 17/04/2024, Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị (QTMAC) vinh dự được đón tiếp Trung tá Wei Yuan, Trưởng Văn phòng Hợp tác Quốc phòng (ODC), Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Bà Nguyễn Triều Thương – Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo khắc phục hẩu quả bom mìn đã chủ trì phiên làm việc. Đại diện QTMAC, ông Đinh Ngọc Vũ – Phó Giám đốc đã giới thiệu về mô hình, vai trò quản lý, điều phối và chức năng, nhiệm vụ của QTMAC, đồng thời cũng đã trao đổi về một số đề xuất, kiến nghị về hoạt động tập huấn, xây dựng năng lực và một số thách thức trong quá trình hoạt động của QTMAC. Qua đó, QTMAC mong muốn nhận được sự quan tâm và hợp tác trong nhiều lĩnh vực từ phía ODC. Trước đó, Trung tá Wei Yuan đã tham dự lễ cắt băng khánh thành trường mầm non Triệu Thuận, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong. Đây là một trong hai ngôi trường mầm non được ODC tài trợ kinh phí xây dựng trong thời gian gần đây sau khi QTMAC hỗ trợ điều phối thực hiện rà phá bom mìn thông qua tổ chức MAG. Trân trọng cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ đã tài trợ để nâng cao năng lực cho QTMAC cũng như hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tại tỉnh Quảng Trị! --- On April 17, 2024, Quang Tri Mine Action Center (QTMAC) was honored to welcome Lieutenant Colonel Wei Yuan, Head of the Office of Defense Cooperation (ODC), the U.S. Embassy in Vietnam. Ms. Nguyen Trieu Thuong - Director of Quang Tri Department of Foreign Affairs, Standing Deputy Head of the Provincial Mine Action Steering Committee chaired the meeting. On behalf of QTMAC, Mr. Dinh Ngoc Vu - Deputy Director introduced the model, management and coordination roles and functions of QTMAC. Also, he discussed some proposals on training, capacity development and several challenges QTMAC is facing during operations. Therefore, QTMAC looks forward to receiving attention and cooperation in many fields from ODC. This morning, Lieutenant Colonel Wei Yuan attended the inauguration ceremony of Trieu Thuan kindergarten in Trieu Thuan commune, Trieu Phong district. This is one of two kindergartens funded by ODC to build after QTMAC supported in coordinating and tasking MAG to conduct clearance. Sincere thanks to the US Government for funding to improve the capacity for QTMAC as well as supporting mine action activities in Quang Tri province!
17-04-2024
Xem tiếp
https://scontent-hkg1-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/438259808_835701715270545_1531513389922261518_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_eui2=AeERzHM-GTehyL9OyQ6134NgWrfzBbIXvA1at_MFshe8DRHjpDzQBpu3mFMPkWqCL1ZFt_GPIlnh1iQCBbcdwQOC&_nc_ohc=85Ki-p7_eYYAb6-ruBg&_nc_ht=scontent-hkg1-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfDdjyXUlm_CN_ulslWV3vubxOzBdWghoJID-2ULhYNJEg&oe=662CA1AE
Bài viết
Ngày 16/4/2024, Trung tâm Hành động bom mìn Quảng Trị (QTMAC) tổ chức cuộc họp điều phối định kỳ hàng tháng kết hợp đi thăm thực địa hiện trường hoạt động “Scorpion” của tổ chức NPA/RENEW tại thôn Tân Kỳ, xã Gio Quang, huyện Gio Linh. Tham dự cuộc họp có đại diện Quản lý, giám sát các tổ chức MAG, PTVN, NPA/RENEW, Golden West cùng các cán bộ Quan sát viên quân sự cấp tỉnh của các tổ chức. Tại hiện trường đại diện NPA/RENEW đã giới thiệu về cơ cấu và nguyên lý hoạt động của hệ thống máy rà “Scorpion”, một thiết bị máy rà có ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bom mìn nhân đạo tại Quảng Trị do Bộ quốc phòng Mỹ tài trợ. Hệ thống máy rà “Scorpion” đang trong quá trình thí điểm, nghiên cứu và có rất nhiều ưu điểm. Thiết bị này được các tổ chức quan tâm, trao đổi, và mong muốn sẽ có cơ hội tìm hiểu và thảo luận sâu hơn trong tương lai. Ngoài ra, các tổ chức cũng đã báo cáo nhanh kết quả hoạt động trong tháng 3 và kế hoạch sắp tới cũng như đề nghị QTMAC hỗ trợ giải quyết một số vướng mắc trong quá trình hoạt động. Thay mặt QTMAC, ông Đinh Ngọc Vũ - Phó Giám đốc cảm ơn tổ chức NPA/RENEW đã tạo điều kiện và hỗ trợ chuyến thăm hiện trường được diễn ra thành công tốt đẹp. Ông cũng hy vọng hệ thống máy rà “Scorpion” sẽ là một trong những công cụ và giải pháp có thể giúp đẩy nhanh tiến độ rà phá bom mìn ở những khu vực ô nhiễm thích hợp thông qua sự điều phối, quản lý, giám sát của QTMAC. Trân trọng cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ đã tài trợ để nâng cao năng lực cho QTMAC cũng như hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tại tỉnh Quảng Trị! ----- On April 16, 2024, Quang Tri Mine Action Center (QTMAC) conducted a monthly coordination meeting combined with a visit to NPA/RENEW’s "Scorpion" operational site in Tan Ky village, Gio Quang commune, Gio Linh district. Representatives of management and supervision of mine action operators including MAG, PTVN, NPA/RENEW, Golden West and provincial military liaison observers of the operators attended the meeting. At the site, the NPA/RENEW representative introduced the structure and operating principles of the "Scorpion" detection system, which is a detector with technological applications in the field of humanitarian demining in Quang Tri funded by the U.S DoD. The "Scorpion" detection system is in the process of piloting and researching with many advantages. All operators paid much attention to the device and discussed it. Also, they look forward to having the opportunity to learn and discuss further in the future. In addition, the operators also quickly updated their results in March and upcoming plans as well as requested QTMAC's support in resolving some problems during operations. On behalf of QTMAC, Mr. Dinh Ngoc Vu - Deputy Director would like to express his gratitude to NPA/RENEW for successfully supporting the site visit. He also hopes that the "Scorpion" detection system will be one of the tools and solutions that can help speed up the clearance in appropriate contaminated areas through coordination, management, and supervision of QTMAC. Sincere thanks to the US Government for funding to improve the capacity for QTMAC as well as supporting mine action activities in Quang Tri province! https://qtmac.vn/vi/tin-tuc-va-su-kien/tin-tuc/qtmac-to-chuc-cuoc-hop-dieu-phoi-dinh-ky-hang-thang-ket-hop-di-tham-thuc-dia-hien-truong
Ngày 16/4/2024, Trung tâm Hành động bom mìn Quảng Trị (QTMAC) tổ chức cuộc họp điều phối định kỳ hàng tháng kết hợp đi thăm thực địa hiện trường hoạt động “Scorpion” của tổ chức NPA/RENEW tại thôn Tân Kỳ, xã Gio Quang, huyện Gio Linh. Tham dự cuộc họp có đại diện Quản lý, giám sát các tổ chức MAG, PTVN, NPA/RENEW, Golden West cùng các cán bộ Quan sát viên quân sự cấp tỉnh của các tổ chức. Tại hiện trường đại diện NPA/RENEW đã giới thiệu về cơ cấu và nguyên lý hoạt động của hệ thống máy rà “Scorpion”, một thiết bị máy rà có ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bom mìn nhân đạo tại Quảng Trị do Bộ quốc phòng Mỹ tài trợ. Hệ thống máy rà “Scorpion” đang trong quá trình thí điểm, nghiên cứu và có rất nhiều ưu điểm. Thiết bị này được các tổ chức quan tâm, trao đổi, và mong muốn sẽ có cơ hội tìm hiểu và thảo luận sâu hơn trong tương lai. Ngoài ra, các tổ chức cũng đã báo cáo nhanh kết quả hoạt động trong tháng 3 và kế hoạch sắp tới cũng như đề nghị QTMAC hỗ trợ giải quyết một số vướng mắc trong quá trình hoạt động. Thay mặt QTMAC, ông Đinh Ngọc Vũ - Phó Giám đốc cảm ơn tổ chức NPA/RENEW đã tạo điều kiện và hỗ trợ chuyến thăm hiện trường được diễn ra thành công tốt đẹp. Ông cũng hy vọng hệ thống máy rà “Scorpion” sẽ là một trong những công cụ và giải pháp có thể giúp đẩy nhanh tiến độ rà phá bom mìn ở những khu vực ô nhiễm thích hợp thông qua sự điều phối, quản lý, giám sát của QTMAC. Trân trọng cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ đã tài trợ để nâng cao năng lực cho QTMAC cũng như hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tại tỉnh Quảng Trị! ----- On April 16, 2024, Quang Tri Mine Action Center (QTMAC) conducted a monthly coordination meeting combined with a visit to NPA/RENEW’s "Scorpion" operational site in Tan Ky village, Gio Quang commune, Gio Linh district. Representatives of management and supervision of mine action operators including MAG, PTVN, NPA/RENEW, Golden West and provincial military liaison observers of the operators attended the meeting. At the site, the NPA/RENEW representative introduced the structure and operating principles of the "Scorpion" detection system, which is a detector with technological applications in the field of humanitarian demining in Quang Tri funded by the U.S DoD. The "Scorpion" detection system is in the process of piloting and researching with many advantages. All operators paid much attention to the device and discussed it. Also, they look forward to having the opportunity to learn and discuss further in the future. In addition, the operators also quickly updated their results in March and upcoming plans as well as requested QTMAC's support in resolving some problems during operations. On behalf of QTMAC, Mr. Dinh Ngoc Vu - Deputy Director would like to express his gratitude to NPA/RENEW for successfully supporting the site visit. He also hopes that the "Scorpion" detection system will be one of the tools and solutions that can help speed up the clearance in appropriate contaminated areas through coordination, management, and supervision of QTMAC. Sincere thanks to the US Government for funding to improve the capacity for QTMAC as well as supporting mine action activities in Quang Tri province! https://qtmac.vn/vi/tin-tuc-va-su-kien/tin-tuc/qtmac-to-chuc-cuoc-hop-dieu-phoi-dinh-ky-hang-thang-ket-hop-di-tham-thuc-dia-hien-truong
16-04-2024
Xem tiếp

BÁO GẶP BOM MÌN